fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

אדם שעושה צרות

אדם אשר לעתים קרובות גורם לצרות ולאי-נעימויות, עושה טעויות ומצוברח, למעשה נמצא תחת דיכוי.

 

ניתן לעזור לו בכך שמוצאים את מקור הדיכוי ומסייעים לו לטפל בו.

 

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!