fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

אחריות


אחריות אמיתית שונה לחלוטין מאשמה.

 

כאשר אדם מאשים את עצמו על מעשה שעשה בעבר הוא אינו לוקח אחריות. הוא פשוט צולב את עצמו.

 

אחריות היא הכרה בכך שהיית או שאתה כעת גורם למצב או למעשה מסוים.

 

כדי שאדם ייקח אחריות על מעשה שביצע בעבר הוא צריך לגלות מה הוא עשה בדיוק, מתי, היכן ובאיזה אופן, בלי לייפות או "לעגל פינות".

 

כדי שאדם ייקח אחריות על תחום מסוים בהווה, הוא צריך להכיר בכך שהמצב בתחום הזה, תלוי אך ורק בו ולא בשום אדם, גורם או נסיבות חיצוניים

 

בהערכה, אביב פז

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!