fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

אכפתיות

המהות של ניהול טוב הוא אכפתיות.

למנהל טוב אכפת מהעובדים שלו, מכך שהמוצר או השירות של העסק יהיו באיכות הגבוהה ביותר, מכך שהלקוחות יהיו מרוצים ביותר מהשירות או מהמוצר.

בהערכה, אביב פז

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!