fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

בחירות

פעם בארבע שנים (ולאחרונה לעתים הרבה יותר תכופות) יש לאזרח זכות להיות בעמדת גורם מול הממשל ולבטא את רצונו באמצעות הצבעה.

 

אדם עלול לחשוב שקולו הוא טיפת מים באוקיאנוס הגדול ולכן לא להצביע.

 

אך ללא טיפות האוקיאנוס לא היה קיים.

 

הקול שלך יכול לגרום לשינוי.

 

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!