fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

האדם הבהיר

כאשר במהלך תהליכי ההקשבה האדם נפטר מכל המטען הרגשי המאוחסן במיינד המגיב שלו, הוא מגיע למצב אותו אנו מכנים ״האדם הבהיר״. (Clear)

 

לאדם הבהיר יש בזמינות את כל אנרגיית החיים שלו שהייתה לו בתחילת דרכו.

 

המיינד המגיב אינו שולט בו ביותר. לא במחשבות שלו, לא ברגשות שלו ולא בגופו.

 

האדם הבהיר מתלהב מהחיים. הוא יצירתי, שליו, מתמיד, תקשורתי, בריא וכן הלאה.

 

הוא תורם ומשפר את סביבתו. הוא מרחיב את השפעתו.

 

אנשים סביבו נהנים מחברתו.

 

הוא נהנה להתגבר על המכשולים בדרך למטרה שלו, והוא משיג את המטרה שלו בצורה מתוכננת ויצירתית.

 

הסיבה להפוך לאדם הבהיר עכשיו, היא כדי ליהנות מהדרך בשאר הזמן שנותר לנו פה.

 

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!