fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

האם רוחניות קשורה לעסקים?

ועוד איך!

 

כמות מפחי הנפש, האכזבה, העייפות, הכאב, הבעיות, הטרדות, התסכול וכדומה שבעל עסק חייב להתגבר עליהם כדי להגיע למטרה שלו היא עצומה.

 

בלי להעצים את עצמו מבחינה רוחנית, בעל עסק עלול לאבד את התלהבותו ואת מטרתו, או להגיע למטרה אך כבר לא ליהנות מכך בצורה מלאה.

 

שבוע טוב, אביב פז

 

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!