fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

האשמה

כאשר אדם מטיל אשמה על אחר, הוא מכחיש שהוא היה בעמדת גורם.

 

הוא הופך את האחר לגורם.

 

הוא שם את עצמו בעמדה של תוצאה.

 

אם אדם מאשים אחר במשך הרבה זמן, במיינד שלו האחר נעשה הרבה יותר חזק מהאדם עצמו.

 

הפתרון לכך הוא לקחת אחריות.

 

בהערכה, אביב פז

 

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!