fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

הגורם לסכסוכים

אחת הבעיות של הרבה מהחברות שהכרתי היא עובדים מסוכסכים, פלגנות, רכילויות ועוד.

הדבר יוצר אווירה לא נעימה במקום העבודה, אם לומר בלשון המעטה.

הגורם לסכסוך הוא אדם שבאופן סמוי משפיע על שני הצדדים המעורבים. הוא ״מלכלך״ על אחד כשהוא מדבר עם השני ולהיפך.

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!