fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

המיינד המגיב

להצטברות של כל המטען הרגשי שצברנו לאורך השנים, אנו קוראים המיינד המגיב.

 

זה אותו חלק מהמיינד שאין לנו שליטה עליו.

 

אך לחלק הזה של המיינד יש שליטה על המחשבות שלנו, על המטרות שלנו, על הרגשות שלנו ואפילו על הגוף שלנו.

 

כאשר לדברים בסביבה העכשווית יש דימיון מסוים לאירוע שהתרחש בעבר, האירוע ״מתעורר מחדש״ ובאופן בלתי מודע מתחיל להשפיע עלינו.

 

פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, תסכולים, כעסים, אדישות, יגון, ״עצבים״ ועוד רשימה ארוכה של הרגשות ותחושות – מקורם במיינד המגיב.

 

מתוך הספר "יעילות המיינד" מאת דני למברגר

בהערכה, אביב פז 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!