fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

הסיבה לכל ריב

את הסיבה לכל ריב שאי-פעם היה לך ניתן למצוא בתקשורת יזומה שלא טופלה כראוי.

 

במדריך התקשורת המלא מאת דני למברגר, תקשורת יזומה מוגדרת בתור ״כל דבר שהאדם אומר או עושה אשר מתייחס לעצמו, למצבו, לקשייו, לרגשותיו."

 

האם קרה לך פעם שסיפרת למישהו משהו על עצמך (יזומה) והוא לא התייחס לכך לשביעות רצונך? איך הרגשת?

 

כאשר אתה, או אדם ששוחחת איתו, מתעלמים או מטפלים בצורה לא נכונה בתקשורת יזומה, נוצר ריב, סכסוך או ויכוח.

 

הדרך לשמור על יחסים טובים עם אנשים סביבנו היא לזהות ולטפל בתקשורות יזומות.

 

בהערכה, אביב פז

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!