fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

העברת מסר


המיומנות השנייה בשיפור רמת התקשורת של האדם היא היכולת שלו להעביר את המסר שלו בצורה ברורה ומובנת לצד השני.

 

לשם כך, על האדם לגבש תחילה רעיון ברור איזה מסר הוא רוצה להעביר.

 

חשוב מכך, אנחנו צריכים לשים את עצמינו בנעליים של האדם השני ולדמיין איזו תוצאה המסר שלנו הולך ליצור אצלו. אם לא נעשה זאת, ונחשוב רק על עצמינו, לא נוכל להגיע להסכמות עם הצד השני.

 

כמובן, לא נוכל להעביר את המסר שלנו בבהירות בלי ש״נהיה כאן״.

 

כמו כן, עלינו לא רק להוציא את המילים מהפה, אלא באמת להתכוון שהמסר שלנו יגיע לצד השני ויובן על-ידו.

 

התכוונות חלשה מדי לא תגרום לאדם השני לקלוט את המסר.

 

התכוונות חזקה מדי עלולה להמם אותו.

 

כמו שאר מיומנויות התקשורת, מיומנות העברת המסר ניתנת לתרגול.

 

בהערה, אביב פז

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!