fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

וידוע

המיומנות השלישית בשיפור רמת התקשורת של אדם היא היכולת שלו לתת ״וידוע״ לאדם אחר.

 

בספר ״מדריך התקשורת המלא״ מאת דני למברגר, וידוע מוגדר בתור: ״משהו שאדם אומר או עושה כדי ליידע אדם אחר שדבריו או פעולותיו זכו לתשומת לב, ושהם התקבלו והובנו.״

 

האם קרה לך פעם שאמרת משהו למישהו או עשית משהו עבורו אך לא קיבלת שום התייחסות? מתסכל, נכון?

 

חוסר וידוע מצדינו או מצד האנשים איתם אנו מתקשרים יגרום למרירות ביחסים. ללא יוצא מן הכלל.

 

וידוע טוב והולם נותן לצד השני להבין ששמעו אותו ושהבינו אותו.

 

הכרתי לא מעט אנשים שסבלו בחייהם כי לא קיבלו וידוע הולם ממישהו אחר על משהו שאמרו או עשו.

 

אנשי עסקים להם אני עוזר מדווחים שכאשר הם למדו לתת וידוע כמו שצריך, אחוזי הסגירות בעסק שלהם עלו פלאים.

 

חוסר וידוע הולם הביא לא מעט משפחות אל סף גירושין.

 

לתת וידוע טוב והולם הוא כשלעצמו אומנות.

 

אני ממליץ בחום לרכוש אותה.

 

בהערכה, אביב

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!