fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

חירות

החופש הכי חשוב בעיניי הוא החופש הפנימי. חופש מכעסים, מפחדים, מתסכולים, מחרטות, מחרדות, מעלבונות, ממחשבות מטרידות וכדומה.

חירות מהמיינד המגיב.

וזה מה שאני מאחל לך.

חג שמח, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!