fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

כובע

זה לא מספיק לגייס לעבודה איש מקצוע.

כדי שהוא יצליח בתפקידו בחברה, הוא חייב לקבל את תיאור תפקידו אשר כולל את מטרת התפקיד, חובותיו והנחיות מדויקות כיצד לבצע אותו.

לתיאור זה אנו קוראים כובע.

אדם שלמד היטב את כובעו והוא ״חובש״ אותו יהיה הרבה יותר בטוח בעצמו, יצרני ומצליח.

כמו כן, הוא יטה לעזור לעמיתים שלו ולא להפריע להם.

בהערכה, אביב פז

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!