fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

כיצד להתגבר על מעצורים ומכשולים

אדם עלול למצוא את עצמו תקוע בהתקדמות האישית והעסקית שלו.

 

תשומת ליבו עלולה להיתקע ולהתמקד במעצורים ומכשולים.

 

בבסיס לכך קיימת מטרה שנכשלה.

 

אדם התחיל את העסק שלו עם מטרה מסוימת.

 

הוא רצה לעזור בצורה מסוימת ללקוחות שלו.

 

כדי לשקם את ההתלהבות ההתחלתית שלו, אדם צריך להצית מחדש את המטרה שנכשלה.

 

כתוצאה מכך, תשומת ליבו על מעצורים ומכשולים תשתחרר והוא יהיה מסוגל להתגבר עליהם.

 

בהערכה, אביב פז

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!