fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

כיצד לפתור בעיות

אני בטוח שנתקלת באדם ששלל כל פתרון שהצעת לו ונתן הרבה הסברים מדוע.

 

לא חשוב מה היית מציע לו – היה לו מה להגיד נגד זה.

 

האמת היא שלא היתה לו שום התכוונות לפתור את הבעיה. הוא רצה שהבעיה תתמיד מסיבה כזו או אחרת.

 

הוא היה בהלך רוח של ליצור בעיות.

 

קל לראות זאת עם ילדים שצריכים לעשות שיעורי בית. הם ימציאו בעיות כדי להימנע מכך. אפילו עיפרון לא מחודד תהיה בעיה בלתי פתירה בשבילם.

 

בזמן אחר, אותו האדם, יכול היה למצוא פתרון לבעיה דומה באופן יצירתי ומהיר.

 

מה השתנה?

 

הוא היה בהלך רוח של לפתור בעיות.

 

לכן, כדי לפתור כל בעיה, על האדם לשנות את הלך הרוח מזה של יוצר בעיות לכזה של פותר בעיות.

 

שבוע טוב, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!