fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

להיות כאן


המיומנות הראשונה שאדם חייב לרכוש, אם הוא רוצה לשפר את רמת התקשורת שלו, היא היכולת להיות כאן ועכשיו.

 

קורה לנו לעתים קרובות, כאשר אנחנו משוחחים עם מישהו אחר, שהמחשבות שלנו נודדות ובסוף השיחה אנו לא זוכרים על מה דיברנו.

 

או שכל מיני מחשבות לא רצויות תוקפות אותנו במהלך השיחה.

 

בשני המקרים איכות התקשורת נפגעת.

 

כמו כן, אנו עלולים להירתע מאנשים כועסים, מאנשים שמביעים התנגדות או ביקורת, עוקצים, מבטלים אותנו, או לא נעימים באופן כללי.

 

בנוסף, אנחנו עלולים להרגיש חוסר נוחות מול אנשים חדשים שאנו פוגשים, או אנשים חשובים לעסק שלנו או לחיינו.

 

בפגישה עם אנשים אלה אנחנו ״פחות כאן״ ולכן תוצאות הפגישה הן הרבה מתחת למצופה.

 

הלקוח ירגיש את הלחץ או המתח שלנו והדבר ירתיע אותו.

 

וכך העסקה תכשל.

 

״לא להיות כאן״ עולה לנו, אנשי העסקים, כסף אמיתי.

 

ואני עוד לא מדבר על זוגיות, בה חוסר תשומת לב מצדנו גורם למפחי נפש.

 

שיפור המיומנות הזאת בהחלט משתלם.

 

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!