fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

למידה לעומת השכלה

למידה קיימת מאז שחר ההיסטוריה.

השכלה היא דבר חדש יחסית. היא קיימת רק כמה עשרות שנים.

אם אדם מוצא את עצמו שואל האם החומר שהוא לומד יופיע במבחן – הוא מקבל השכלה.

השכלה נותנת אישור על כמות הספרים שנקראו, כמות ההרצאות שנשמעו, כמות הנתונים ששוננו. ובסופו של דבר התלמיד מקבל פרס – תעודה.

המבחן האמיתי של למידה הוא האם התלמיד יכול ליישם את החומר שהוא למד. אי אפשר ללמוד משהו בלי ליישם אותו שוב ושוב עד שמגיעים לרמה גבוהה של מקצוענות.

השכלה דורשת ציות.

למידה דורשת יצירתיות, דמיון, יוזמה, אחריות, נכונות לשנות דעה, נחישות והתמדה.

בהערכה, אביב פז

 

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!