fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

למי להקדיש תשומת לב?

 יש סביבנו אנשים שתומכים, מפרגנים, מעודדים, עוזרים.

 

אך כאשר אנחנו מקבלים תקשורת שלילית ממישהו, אנו נוטים להתרכז בה ולהתעלם מהתקשורות החיוביות מהאנשים החיוביים.

 

זה לא אומר שאנחנו צריכים להתעלם מלקוח לא מרוצה או מילד מצוברח. ההיפך הוא הנכון.

 

אך האנשים שבצורה מתמדת מסיטים אותנו לדברים שליליים, אנשים שמבקרים, אנשים שמדאיגים, אנשים שעוקצים – הם גוזלים את תשומת ליבנו מהאנשים הטובים, התומכים והמעודדים.

 

ולא בצדק.

 

ההצלחה שלנו תלויה באנשים חיוביים.

 

להם מגיעה תשומת הלב.

 

בהערכה, אביב פז

 

 

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!