fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

מהו הזיכרון?

הזיכרון שלנו מורכב מתמונות מנטליות אשר מאורגנות לפי סדר כרונולוגי (מסלול הזמן) מתחילת דרכינו ועד היום.

 

כל שניה שעוברת משאירה בזיכרון שלנו 25 תמונות.

 

כל תמונה כוללת רישום של מה שראינו, שמענו, הרגשנו וחשבנו בזמן מסוים בעבר שלנו.

 

לא כל הזיכרון זמין לנו כרגע.

 

אך כל הזיכרונות שלנו, ללא יוצא דופן, ניתנים לשיקום.

 

אפילו הלידה שלנו.

 

יש הבדל בין הזיכרון של ארוחת הצהריים שלנו לזיכרון של הריב האחרון שהיה לנו.

 

ההבדל הוא המטען הרגשי שנקלט ונשמר בזיכרון.

 

על כך ארחיב מחר.

מתוך הספר "יעילות המיינד" מאת דני למברגר

 

בהערכה, אביב פז 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!