fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

מהי התמדה

התמדה היא היכולת להפעיל מאמץ מתמשך לעבר מטרות בונות.

כאשר אדם ממשיך בפעילות בונה, למרות הקשיים, הוא זוכה לרמת חיים טובה יותר.

כאשר אדם נכנע ועוצר את מאמציו, רמת החיים שלו מתדרדרת.

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!