fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

מהי חרדה?

ניתן להגדיר חרדה בתור חשיבה הססנית מתמדת.

 

אדם לא מפסיק לחשוב על נושא מסוים או על בעיה מסוימת.

 

הוא לא מסוגל לקבל החלטה ולא מסוגל לפעול.

 

והחשיבה לא פוסקת.

 

זוהי דאגה וזוהי חרדה.

 

מקור החרדה הוא במיינד המגיב.

 

בהערכה, אביב פז

 

מהי חרדה?

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!