fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

מהי מנהיגות

 ניתן להגדיר מנהיגות בתור יכולת לטפל בקבוצה ולגרום לה לשגשג ולהתרחב.

 

ההגדרה הזאת מתיישמת על משפחה, עסק, ארגון, תאגיד וכן מדינה שלמה.

 

מנהיג טוב משיג זאת.

 

מנהיג גרוע עושה את ההיפך – הורס את הקבוצה, מדלדל את משאביה ומכווץ אותה.

 

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!