fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

משולש העוצמה

בשבוע שעבר ראינו מאילו תחומים, אותם אנו מכנים "הדחפים", החיים מורכבים.

 

היום נגלה מהי הדרך להגיע לעוצמה בכל אחד מתחומים אלה.

 

ב-1597, הפילוסוף האנגלי פרנסיס בייקון קבע את אחד הקודקודים של משולש העוצמה בכך שאמר: ״ידע מהווה עוצמה״.

 

בוא נגלה את שני הקודקודים הנוספים של משולש העוצמה מתוך הספר ״יעילות המיינד״ מאת דני למברגר.

קריאה מהנה.

 

בהערכה, אביב פז

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!