fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

ספק

לעתים קרובות אנו מוצאים את עצמינו בספק לגבי מישהו או משהו.

 

אנחנו נוטים להתלבט, לחשוב, לשקול, להרהר…

 

אך מחשבות מובילות לעוד מחשבות עד כי נראה שמעגל הקסמים הזה לא נגמר.

 

הדרך לצאת מהספק היא לתקשר. להתעניין, ללמוד, לשאול שאלות, לגלות.

 

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!