fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

עבר, הווה, עתיד

אדם שמרבית תשומת לבו מרוכזת בעתיד, יהיה עליז ושליו והוא יתקדם באופן יציב לקראת המטרות שלו. ההווה שלו ישתפר בהדרגתיות.

אדם שמרבית תשומת לבו מרוכזת בהווה, ירגיש לעתים קרובות עצבנות, חוסר שביעות רצון ואי נוחות.

אדם שמרבית תשומת לבו תקועה בעבר, ירגיש כעס, חרדות, יגון ואי-שקט נפשי עצום. העתיד שהוא מתאר לעצמו זהה או גרוע יותר מהטראומות שבעברו.

ההבדל בין שלושת סוגי אנשים אלה הוא בתוכן המיינד המגיב שלהם ומידת ההשפעה שלו עליהם.

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!