fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

מדוע אנחנו חווים עליות וירידות במצבי הרוח?

הי! כאן אביב פז.

לעתים קרובות אנחנו עלולים להרגיש כמה שעות ב-היי וכמה שעות ב-דאון, וכן הלאה. לפעמים אנחנו מרגישים טוב ביום מסוים, ומרגישים רע ביום שלאחריו. כמו שאומרים – "יום עסל, יום בסל". לפעמים המחזור הזה יכול להימשך שבועות או אפילו חודשים.

 

הסיבה לעליות וירידות אלו היא לא מצב כלכלי, היא לא מצב מדיני, היא לא הנסיבות שנוצרו. הסיבה לעליות וירידות הוא אדם מסוים בסביבה שלנו.

 

זה יכול להיות בן/בת זוג, שותף, עובד, קולגה, חבר, קרוב משפחה וכן הלאה.

 

ולאדם הזה יש תכונות מסוימות: הוא מרבה לבקר אותנו, להפחית בערך של מה שאנחנו עושים או של האישיות שלנו. הוא גורם לנו לחוסר ביטחון בנוגע להשגת המטרות שלנו. הוא מתעסק בחדשות רעות ומנבא שחורות. הוא מדבר בהכללות רחבות. הוא מבקר את המראה שלנו, את היכולות שלנו, את הרכוש שלנו, ואת הפוטנציאל והעתיד שלנו. ניתן לכנות אותו "אדם מדכא".

 

יש אנשים מדכאים שמדכאים באופן גלוי, ויש כאלה שעושים זאת באופן סמוי. הסוג האחרון הוא הרבה יותר מסוכן, כי קשה לעלות עליו.

 

כאשר אנחנו באים במגע עם אדם כזה, נרגיש ב-דאון לאחר הפגישה איתו. תוך כדי שאנחנו מצוברחים אחרי השיחה עם האדם המדכא, אנחנו עלולים לעשות שגיאות, למשוך אל עצמנו כל מיני צרות ואפילו לחלות.

 

במשפחה שמתפרקת או בעסק כושל ניתן למצוא אדם מדכא בפעולה. הוא הורס את האנשים שסביבו באופן גלוי, או באופן סמוי.

 

אני נזכר בשיחה עם אבא שלי שמרבה לצפות בחדשות ובתוכניות פוליטיות בטלוויזיה. בשיחה הוא כל הזמן התלונן על "איזה מצב על הפנים", ו"כמה הכל גרוע ועד כמה קשה"…

 

שאלתי אותו: "אבא, יש לך איפה לגור? מה לאכול? מה ללבוש?"

 

ענה לי שכן.

 

"אז מה בדיוק הבעיה שלך?"

 

אחרי שהתפתל לא מעט ואחרי שחזרתי כמה פעמים על השאלה, ענה לי אבי: "הבעיה שלי היא אמא שלך".

 

"או קיי", עניתי, "אז בוא נראה איך נטפל בה".

 

כמו בדוגמה עם אבא שלי, כך גם בנוגע לתלמידים שלנו – אך באופן פורמלי ובשימוש בטכניקה מיוחדות – אנחנו מוצאים את האדם אשר באופן גלוי או סמוי הורס לתלמיד שלנו את העסק, את המשפחה או את חייו בכללותם.

 

ולאחר שמצאנו את האדם המדכא, אנחנו עוזרים לתלמיד לטפל ביחסים איתו בצורה כזאת שהאדם המדכא יפסיק להשפיע על התלמיד לרעה.

 

אם יש לך שאלות בנוגע לכתבה, כתוב לי אותן בבקשה במייל חוזר. אשמח לענות.

 

לחיים בעוצמה,

אביב פז

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!