fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

על זכויות יסוד…

את זכויות היסוד של האדם אי אפשר להעניק לו או לקחת ממנו.

 

יש כאלה שאומרים שהזכויות ניתנו לו על ידי האל.

 

יש כאלה שאומרים שהזכויות ניתנו לו על ידי היקום.

 

יש כאלה שאומרים שהזכויות קיימות מעצם טבעו של האדם.

 

רודן בתוך תוכו מחשיב את עצמו ל״אלוהים״ או ל״שטן״ ולכן הוא מנסה לקחת את הזכויות מבני האדם.

 

ההיסטוריה מראה שזה לא מצליח לו לטווח הארוך.

 

בהערכה, אביב פז

 

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!