fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

שלווה קיומית

 היום היה יפה ורגוע. זה נתן לי השראה לכתוב על שלווה קיומית.

 

הספר עוצמתחיים, מאת דני למברגר, מגדיר שלווה קיומית בתור:

 

״מודעות להיותך ישות רוחנית אלמותית. מצב של ביטחון אישי מלא, חופש רוחני ועוצמה המבוססים על הבנה מלאה של הקיום האנושי.״

 

מכאן אנחנו רואים שמקור השלווה הוא ברוח האדם, לא בגופו.

 

הדרך לשלווה היא על ידי הגברת המודעות הרוחנית שלנו.

 

כשנשיג את המודעות הזאת, נקבל ביטחון, חופש רוחני ועוצמה אמיתית.

 

עוצמה שמבוססת על הבנה ולא על כוח או כפייה.

 

רק אז נחווה שלווה אמיתית.

 

שבוע טוב, אביב פז

 

 

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!