fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

שני סוגים של ידע

קיימים שני סוגים של ידע.

 

הסוג הראשון של ידע כולל חוקי טבע, חוקים של החיים, חוקים של יחסי אנוש. בקיצור חוקים של המשחק הנקרא חיים.

 

את הידע מהסוג הראשון אנו יכולים לקבל מספרים, בקורסים, בהדרכות, במוסדות חינוך וכדומה. בדרך כלל אנשים אחרים, דרך הערוצים האלה, חולקים איתנו את התגליות שלהם על החיים.

 

הסוג השני של ידע נובע מהעולם הפנימי שלנו. בסוג הזה אפשר לכלול אינטואיציה, תחושה מה נכון ומה מוטעה לעשות, הבחנה מה אמת ומה שקר, התבוננות, דימיון, יצירה, תכנון, התמדה, כנות, הגינות, אתיקה, אחריות, ערכים וכן הלאה.

 

למרות שידע מהסוג השני יכול להגיע מבחוץ, דרך חינוך, משפחה, חברה והשפעה חיצונית אחרת, הוא קיים בנו עוד קודם לכן בצורה הטהורה שלו.

 

החיים מטשטשים אותו ומסתירים אותו מאיתנו חלקית במהלך השנים. אך הידע היקר הזה עדיין קיים בנו וניתן לשיקום.

 

שני סוגי הידע הם חשובים. הסוג השני אפילו יותר.

 

שבוע טוב, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!