fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

תקשורת והתכוונות

אם אדם רוצה שהתקשורת שלו תתקבל בצד השני ותהיה מובנת הוא חייב להשתמש בהתכוונות.

 

להגיד את המלים הנכונות זה לא מספיק.

 

אדם צריך להתכוון שהתקשורת שלו תגיע אל האדם השני וגם להתכוון שהאדם השני יבין אותה.

 

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!