fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

תקשורת יזומה


מיומנות התקשורת האחרונה והמסכמת, אשר כוללת בתוכה את כל המיומנויות שתיארתי במאמרים הקודמים ששלחתי, נקראת טיפול בתקשורת יזומה.

 

תקשורת יזומה היא כל דבר שאדם מביע בקשר לרגשות שלו, לרעיונות שלו, לתגובות שלו וכדומה.

 

האם קרה לך אי-פעם שהיית נלהב לגבי משהו ואדם אחר לא השתתף בהתלהבות שלך?

 

או שהיית מצוברח/ת ולא זכית להתייחסות הולמת?

 

בשני המקרים, התקשורת היזומה שלך לא טופלה כראוי.

 

אפשר לעקוב אחר הסיבה לכל ריב ולמצוא אותה בתקשורת יזומה שלא טופלה כראוי.

 

לקוח לא מרוצה בעצם מביע תקשורת יזומה שבה צריך לדעת לטפל באופן מיומן.

 

התנגדויות למכירה הן תקשורות יזומות.

 

איש צוות מצוברח מביע תקשורת יזומה.

 

טיפול בתקשורות יזומות בזוגיות ועם ילדים חשוב לא פחות.

 

יש טכניקה מדויקת כיצד לטפל בתקשורות יזומות.

 

אי-ביצוע מלא של כל צעד בטיפול בתקשורת יזומה גורם למפחי נפש, לריבים, לסכסוכים וליחסים לקויים.

 

מיומנות הטיפול בתקשורת יזומה היא בין היכולות החשובות ביותר ביחסים בין-אישיים.

 

אני ממליץ לך בחום ללמוד ולתרגל אותה.

 

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!