fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

תשומת לב

כל אחד מאתנו ניחן בכמות מסוימת של יחידות תשומת לב.

עם הזמן, במהלך חיינו, נותרות לנו פחות ופחות יחידות תשומת לב.

תשומת הלב עלולה להיות מפוזרת, דבר שגורם לנו להיות ״לא בפוקוס״.

כמו כן, היא עלולה להיות תקועה בנושא מסוים.

שני המצבים הם לא אופטימליים.

כדי לחיות חיים מאושרים אנו חייבים לשקם את כל יחידות תשומת הלב שהיו לנו ולהיות מסוגלים לשלוט בהם.

בהערכה, אביב פז

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!